Roman Sichrawa

Dr Roman Sichrawa urodzony w 1869 w Myślenicach, adwokat, popularny działacz "Sokoła", współzałożyciel Towarzystwa Turystycznego "Beskid" (1906). Burmistrz Nowego Sącza w latach 1927-1933 oraz na początku II Wojny Światowej. Stał się symbolem odwagi, kiedy na liście zakładników, którą nakazały mu przygotować władze okupacyjne wpisał 10 razy własne imię i nazwisko. Pozbawiony urzędu i skazany na areszt domowy nadal kontynuował związki z ruchem oporu i udostępniał swój dom na potrzeby konspiracji. Dla sądeczan Roman Sichrawa stał się symbolem nieugiętej postawy i siły charakteru. Zmarł w kwietniu 1945 roku.

Strona główna | Barbacki | Czerniejewska-Wolska | Harsdorf | Kubisz | Muller | Ritter | Styczyńska | Sygański | Szujski