Projekty 2012

Strona główna » Projekty 2012

KLUB MLODYCH LIDERÓW POLONII : W sierpniu 2012 r. Fundacja "TOP" zaprasza grupę 15 młodych ludzi (po 5 z Rosji, Ukrainy i Bi- ałorusi), razem z trzema opiekunami do Polski na 9 dni. Podczas tej wizyty będą zwiedzać ważne miejsca i miasta (Kraków, Krynica i Tatry). Wizyta ta wzbogaci uczestników o nową wiedzę i umiejętności liderskie, które będą mogli wykorzystać w lokalnych działaniach. Ważnym elementem będzie pokazanie im, iż mimo, że pochodzą z innych krajów, mają te same korzenie i posiadają częściowo tę samą kulturę i tradycje. W ten sposób powstanie „KLUB MŁODYCH LIDERÓW POLONII”, w którym uczestnicy będą współpracować i wymieniać doświadczenia i tworzyć wspólne akcje. Aby pomóc im w ich pierwszym działaniu, wspomożemy ich finansowo.


Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu pod nazwą "Letnia akademia młodzieżowych liderów Polonii".


 

STREETBREAKERS : 16 młodych artystów (po 4 z Polski, Ukrainy, Słowacji i Węgier) spotka się w Nowym Sączu (Polska),  gdzie podczas pięciodniowych zajęć (8-12 wrzesień 2012 r.) wspólnie przygotują różne formy artystycznej ekspresji (np. graffiti i malarstwo, street-art i break-dance, hip-hop i freestyle.) Owoce ich pracy zostaną pokazane w Nowym Sączu, Krynicy i Krakowie. Później (13-22.09.2012 r.)  wyruszą w tournee do miast w krajach, z których pochodzą uczestnicy (3-4 miasta w jednym kraju, łącznie ok. 10 miast). Ta współpraca powinna zaowocować zainteresowaniem, a nawet przyjaźnią nie tylko pomiędzy grupami uczestników, lecz także życzliwością i wzrostem świadomości znaczenia sztuki do budowania aktywnych relacji wśród wszystkich odbiorców.


"Supported by the OPEN SOCIETY FOUNDATIONS - with contribution of the Arts and Culture Program of Budapest"

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” 


 

CHODŹ, POMALUJ MI ŻYCIE : Młodzież twierdzi najczęściej, że lekcja historii jest nudnym zbiorem dat i faktów, w którym nie widzą głębszego sensu.
Historia staje się dla nich wyzwaniem, jeśli wymagany od nich kreatywnego podejścia, z użyciem nowoczesnych środków, z próbą zainteresowania szerszej publiczności rezultatami ich własnych badań.
Aby to osiągnąć, zapraszamy młodzież z Nowego Sącza do wzięcia udziału w projekcie „Chodź, pomaluj mi życie”, w którym młodzi ludzie sami poszukują śladów osób ważnych dla historii miasta i jego okolic.
Informacje, jakie znajdzie młodzież, zostaną następnie zaprezentowane w oryginalny i kreatywny sposób mieszkańcom Nowego Sącza. Przypomnimy dziesięć postaci historycznych umieszczając wpisy na ich temat na nowej stronie internetowej i portalach społecznościowych jak facebook (ze zdjęciami, biografiami, interesującymi szczegółami, …) Oprócz tego w sklepach i supermarketach rozprowadzimy bezpłatne foldery informacyjne. W końcu postaramy się wzbudzić zainteresowanie minioną historią pięcioma olbrzymimi muralami umiejscowionymi w różnych punktach miasta.


„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”


RELIGIONS IN MOVEMENT  (Religionen im Wandel, Religie w drodze, Передвижение религий) :

Immediately after the Second World War the political, economical and religious situation in Europe completely changed. The survivors, refugees, expelled or displaced persons could after the war take with them their emotions, but not their houses; they could keep their religion, but not their churches and synagogues.

The question we would like to see answered is : How did these people, in a completely new environment, behave towards the lack of their own sacral buildings and towards the sacral buildings they found in their new hometowns?

 A group of 40 young students will investigate in Germany, Poland, Belarus and Ukraine about 15 sacral buildings that changed their usage in the immediate post-war period. On the basis of these case-studies  and historical research, we will investigate which guidelines (written or not) existed towards the sacral buildings left beyond by the former users and/or found by the newcomers.

 Partnerzy i Sponsorzy

ZSS SPLOT Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewódstwo Małopolskie Pracownia Figaro Nowy Sącz
International Organization for Migration Stiftung EVZ - Erinnerung Veantwortung Zukunft Institut für angewandte Geschichte Geschichtswerkstatt Europa Borussia Olsztyn Kolegium Europy Wschodniej
European Union Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Studytours to Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Polska Pomoc